อินไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ฉนวนกันความร้อนและเสียง และ แผ่นยิปซัมและอุปกรณ์ โทร. 02-410-1918
Logo
เปลี่ยนภาษา
eng
thai
บริษัท อินไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อินไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยให้บริการงานทางวิศวกรรม รวมไปถึงการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงงาน และ อาคารต่างๆ อีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งในและตางประเทศ โดยแบ่งสินค้าเป็น 3 ประเภท คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร ฉนวนกันความร้อนและเสียง และ แผ่นยิปซัมและอุปกรณ์
ผู้รับเหมางานระบบ
ตัวแทนจำหน่าย
  • ระบบเครื่องกล
  • ระบบไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร
  • ฉนวนใยหิน
  • ฉนวนใยแก้ว
  • แผ่นยิปซัม และอุปกรณ์
ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร
ตัวแทนจำหน่าย ฉนวนกันความร้อน ฉนวนป้องกันเสียง และแผ่นยิปซัม